0507 939 19 20
Metal İşleri Yeni San. Sit. 30. Blok 4L A1 - Seyhan / ADANA
Facebook ta Paylaş
Twitter ta Paylaş
TEKNİK BİLGİ
Torna Bilgisi

Torna Bilgisi

Torna, takım tezgahları arasında, en eski ve en önemlisi olarak ilk sırayı alır. Revolver torna, radyal torna gibi üretim makinalarının çoğu, Mısır’ da İ.Ö 300 yılından kalma bir mezar resmindeki tornayla aynı ilkelere dayanır.

Tornanın, çömlekçi çarkından esinlenerek geliştirildiği sanılmaktadır. İlk tornalar, iğ, kasnak ve sandalye ayağı gibi, silindir biççimli tahta eşya yapımında kullanılmıştır. Söz konusu tornaları çalıştırmanın bir yolu, tornanın ana mili çevresine bir kaytan sarmak ve kaytanın önce bir ucunu, sonra öteki ucunu çekmekti. Bu işlem, tornanın ileri-geri hareketiyle sonuçlanıyor ve bir kişi tornayı bu şekilde çalıştırırken diğeri el aletleriyle parçaya biçim veriyordu. XV.yy’ da, çıkrıktan esinlenerek yapılan, sonsuz kayışla ve manivelayla çalıştırılan torna tezgahları kullanıldı. Leonardo da Vinci’ de, bir tek kişinin ayak pedalıyla işletebileceği bir torna tasarımı geliştirilmişti.

 

Parçaya kesici alet önünde dönen bir hareket vererek talaş kaldırmaya tornalamak, bu işlemleri yapan tezgâhlara da torna tezgâhı denir. Üretim aracı olarak takım tezgâhlarının kullanılması insanlık tarihi ile başlamıştır. İlk torna tezgâhı ise iki ağaç arasına bağlanmış bir gerecin döndürülmesiyle düşünülmüştür. Buna ağaç tornası deniliyordu. Ağaçların uzun yıllar bekletilmeleriyle yapılan ilk elverişli torna 1700 yıllarında Fransa’ da geliştirilmiştir. Bunu takiben 1797’ de Henry Moudslay adında bir İngiliz vida çekmeye yarayan ilk tornayı geliştirmiştir. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ nde ilk tornaların çoğunda hem ağaç hem de metal kısımlar vardı. Metal gereçlerden yapılan ilk torna 1850‘ de geliştirilmiştir. Geliştirilen bütün torna tezgâhlarının çalışma prensipleri aynı olmakla beraber, bugün çok daha modern torna tezgâhları geliştirilmiştir. Bugüne kadar geliştirilen tezgâhlar içerisinde en eski ve günümüzde de en çok kullanılan torna tezgâhıdır. Torna tezgâhlarının birçok çeşidi vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1) Saatçi tornası

2) Masa tornası

3) Üniversal torna tezgâhı (Atölyelerde kullanılan)

4) Hidrolik kumandalı torna tezgâhları

5) Elektronik kumandalı torna tezgâhları

6) Özel torna tezgâhları:

-Rovelver torna tezgâhı (çok başlıklı , yarım otomatik).

-Otomatik torna tezgâhı.

-Düşey torna tezgâhı.

-Hava torna tezgâhı.

-Kopya torna tezgâhı.

-Sırt alma torna tezgahı (eksantrik).

-Kam torna tezgâhı.

-Üretim tipi torna tezgâhı.

Bu torna tezgâhı çeşitlerinin her birinin kendine has özellikleri vardır. Torna tezgâhında silindirik tornalama, delik delme, raybalama, kılavuz çekme, pafta çekme, konik tornalama, alin tornalama, vida çekme… gibi işlemlerin yanında taşlama, frezeleme, profil tornalama, yay sarma, demir, çelik, ağaç, plastik alaşımlar ve yumuşak gereçlere istenilen şekil ve biçim verme işlemleri uygulanabilir. İmalat atölyelerinde alet ve kalıp yapıcıları, tamirciler, ticari ve amatör işlerin binlercesi ile uğraşanlar torna tezgâhına ihtiyaç duyabilir. Torna tezgâhlarının makine endüstrisindeki yeri diğer tezgâhlarınkinden çok daha büyüktür. Bu tezgâhlar, makine parçalarının tam ölçüsünde, hassas ve çabuk yapımı sağlamada kolaylıkları bakımından önemlidir. Endüstrinin gelişmesine paralel olarak, ilk ilkel torna tezgâhlarından, günümüz teknolojisi hidrolik kumandalı ve nümerik kontrollü takım tezgâhlarını geliştirmiştir.

 

 

 

 

Torna Bilgisi | Kayasu Sondaj | Adana Sondaj Makinaları Üretimi |
Web Tasarım İzmir © 2015